Oct 01

Hurricane Relief Fundraising Dinner

 

 

 

 

Sept 24

Tết Trung Thu

 

 

 

   Kính thưa Quý Đồng Hương,

Cộng Đồng Người Việt tại Raleigh và các Vùng Phụ Cận trân trọng kính mời quý Ông Bà và Phụ Huynh đưa các cháu và con em đến tham dự Tết Trung Thu 2017 vào Chủ Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017, từ 5:00 giờ chiều đến 8:30 giờ tối. Đặc biệt Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức ở một địa điểm mới có sân cỏ rộng rãi với khung cảnh thiên nhiên rất lý tưởng cho các sinh hoạt và trò chơi cũng như việc rước đèn trung thu ngoài trời:

Cary Senior Center (Multi-Purpose Room & Gazebo)
Fred G. Bond Metro Park
120 Maury O'Dell Place, Cary, NC 27513

Ngoài các màn văn nghệ, múa lân, biểu diễn võ thuật, trang trí lồng đèn, năm nay sẽ có cuộc thi biểu diễn tài năng ca múa nhạc dành cho tất cả các thanh thiếu niên từ 20 tuổi trở xuống. Để khuyến khích sự tham gia đông đảo của các em, Ban Tổ Chức sẽ có ba giải thưởng cho cuộc thi biểu diễn tài năng: giải nhất $100, giải nhì $75 và giải ba $50. Để ghi danh tham gia cuộc thi biểu diễn tài năng - xin qúy vị gửi email về contact@vietraleigh.org trước ngày 17 tháng 9 năm 2017. Email cần kèm theo
  1. Họ và Tên của thí sinh:
  2. Họ và Tên của phụ huynh:
  3. Tuổi của thí sinh:
  4. Màn biểu diễn:


Cộng Đồng sẽ cung cấp miễn phí lồng đèn và bánh trung thu cho các em. Một buổi cơm tối đơn giản sẽ do Cộng Đồng đài thọ, tuy nhiên, nhằm làm giảm bớt gánh nặng tài chính và nhân lực, Cộng Đồng tha thiết kêu gọi quý đồng hương góp tay cho buổi cơm tối bằng cách ghi tên đóng góp thêm món ăn, món tráng miệng hoặc phụ giúp trong việc chuẩn bị và dọn dẹp hội trường, vân vân ... Xin vào trang mạng dưới đây để ghi tên đóng góp:
http://www.signupgenius.com/go/5080844afae2da4ff2-tettrung

Kính mong quý đồng hương và các hội đoàn thiếu nhi sẽ dành ra ngày 24 tháng 9 và khuyến khích con em tham dự đông đảo ngày Tết Trung Thu để cùng nhau gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam.

Thay mặt Ban Điều Hành Cộng Đồng,

Đỗ Trọng Khải

 

June 03

VAAR Community Picnic

 

 

 

April 29

South Vietnam Remembrance Day

 

 

 

 

 

April 01

2017 Vietnam Heritage Day

 

Vietnam Legends & Heroes:

Jan 22

Tet 2017 - Festival

The festival/Hoi Cho will be held on
Date: Sunday, Jan 22, 2017
Time: 11:30 AM - 5:00 PM

Location: NC State Fairgrounds, Kerr Scott Building
1025 Blue Ridge Rd, Raleigh, NC 27607

Admission: $8. Children under 12 $5, Children under 7 and seniors over 70 are admitted FREE.

Sep 10

Tet Trung Thu - Mid-Autumn Festival

 

Jan 17

"Obamacare 2016" Seminar

 

Jan 11

Free Seminars on "How the Affordable Care Act benefits you"

 

TH? M?I

B?o Hi?m S?c Kh?e Obamacare

2 0 1 5

??o Lu?t Affordable Care Act (hay “Obamacare”) quy ??nh vi?c mua b?o hi?m cho n?m 2015 b?t ??u ngày 15 tháng 11, 2014.

?? hi?u rõ ??o Lu?t này và các vi?c mua b?o hi?m liên h?, xin m?i quý v? tham d? hai bu?i nói chuy?n do C?ng ??ng Ng??i Vi?t Raleigh (VAAR) và nhóm NC Health Care Reform Advisors t? ch?c vào ngày

ch? nh?t, 7 tháng 12 n?m 2014, t? 12 gi? tr?a ??n 4 gi? chi?u
&
ch? nh?t, 11 tháng 1 n?m 2015, t? 12 gi? tr?a ??n 4 gi? chi?u
t?i
6120 Saint Giles Street, Suite 101
Raleigh, NC 27612.

Bu?i trình bày r?t h?u ích cho nh?ng ng??i không có b?o hi?m, các c? s? ti?u th??ng (nh? các ti?m nail, h?t tóc, may vá, bán th?c ph?m, nhà hàng…) các v? cao niên có Medicare, các ng??i b? th?t nghi?p, các ng??i trong hoàn c?nh ??c bi?t vì tàn t?t hay mang b?nh nan y…

Nhóm NC Health Care Reform Advisors s? trình bày v?n ?? b?o hi?m b?ng song ng? Vi?t-M? và giúp quý v? mua b?o hi?m ngay t?i ch?; xin quý v? nh? mang theo h? s? khai thu? l?i t?c, s? thông hành, th? xanh…

M?i bu?i nói chuy?n tuy kéo dài 4 gi? nh?ng ph?n trình bày ch? chi?m ch?ng 30 phút. Th?i gian còn l?i dành cho ph?n "H?i và ?áp" ?? các chuyên viên có th? ?i sâu vào hoàn c?nh cá bi?t c?a t?ng quý v? trong khung c?nh chung c?a ??o Lu?t Affordable Care Act và ghi danh mua b?o hi?m.

Th?c ?n nh? và n??c u?ng s? do Ban T? Ch?c cung c?p. Xin quý v? tham kh?o bích ch??ng ?ính kèm ?? bi?t thêm các chi ti?t khác.

Vì l?i ích thi?t th?c cá nhân và vì phát tri?n sinh ho?t c?ng ??ng, xin quý v? vui lòng tham d? ?ông ??.

Ch? T?ch C?ng ??ng,
Nguy?n L. Huy?n

Sep 6

Trung Thu Moon Festival

 

June 21

VAAR Community Picnic

 

You are cordially invited to the Vietnamese American Association of Raleigh's annual picnic. There will be children's games, food, music, and other activities for all ages.

Location: Biltmore Hills Park, Shelter #2
2615 Fitzgerald Drive Raleigh, NC 27610

Date & Time: June 21st, 2014 from 12PM - 3PM.

Apr 26

April 30 - A Day of Remembrance
L? T??ng Ni?m Ngày Qu?c H?n 30 Tháng 4

 

You are invited to an event hosted by the Vietnamese American Association of Raleigh to remember April 30, a historic day in the history of Vietnamese refugees and immigrants oversea.

Location: Marsh Creek Community Center, 3050 N New Hope Road Raleigh, NC 27604
Date & Time: April 26th, 2014 from 11AM - 1PM.

Th? M?i

C?ng ??ng Ng??i Vi?t t?i Raleigh và các Vùng Lân C?n

L? T??ng Ni?m Qu?c H?n 30 Tháng 4

Marsh Creek Community Center
3016 N New Hope Road, Raleigh, NC 27604
Th? b?y ngày 26 tháng 4 n?m 2014
t? 11 gi? sáng ??n 1 gi? chi?u

Ð? nh? l?i ngày ?au th??ng nh?t trong l?ch s? ng??i Vi?t Qu?c Gia và ?? ghi ?n các chi?n s? Vi?t Nam C?ng Hòa và t?t c? nh?ng ng??i ?ã anh d?ng hy sinh vì lý t??ng t? do c?a Mi?n Nam, C?ng ??ng Ng??i Vi?t t?i Raleigh và các Vùng Lân C?n trân tr?ng kính m?i quý v? ??n tham d? L? T??ng Ni?m Qu?c H?n 30 Tháng 4, t? ch?c t?i Marsh Creek Community Center, 3016 N. New Hope Road, Raleigh, NC 27604, vào ngày th? b?y, 26 tháng 4 n?m 2014, t? 11 gi? sáng ??n 1 gi? chi?u.

S? hi?n di?n c?a quý v? nói lên s? quan tâm c?a quý v? ??n hi?n tình ?au th??ng c?a dân Vi?t, ý chí tranh ??u quy?t li?t cho t? do, và s? thi?t tha gi?i bày ý ngh?a sâu xa c?a m?t trang s? ?au th??ng cho th? h? tr?.

Sau L? T??ng Ni?m, xin quý v? vui lòng nán ? l?i d? Phiên H?p B?t Th??ng c?a C?ng ??ng ?? giúp chúng tôi ho?ch ??nh và thi hành các sinh ho?t cho nh?ng tháng t?i: Picnic Mùa Hè, T?t Trung Thu, s? h? tr? c?a C?ng ??ng cho các h?i ?oàn nh? H?i L?c Vi?t, H?i C?u Quân Nhân, H?i Sinh Viên Vi?t Nam t?i các tr??ng ??i h?c UNC, NCSU, Wake Tech… C?m tr?a ??n s? s? do C?ng ??ng cung c?p.

??c mong ???c ?ón ti?p t?t c? quý v?.

Ch? T?ch C?ng ??ng

Nguy?n L. Huy?n

Tet Festival 2014

 

Inaugaural Senior Club Meeting & Year-End Potluck Party

 

We're starting up a Senior Club (H?i Cao Niên) in hope of enhancing the quality of life of our Vietnamese American seniors. We'll host a variety of activities which bring wellness, fun, and learning opportunities for all.

Please see the invitation letter in Vietnamese here.

Past Events

 

We're hosting a fundraising drive for the victims of typhoon Haiyan in both the Philippines and Vietnam. Activities include donation collection and an informal dinner at a local restaurant on Friday Dec 6, 2013. Please see the poster below for more information. A formal invitation letter (bilingual) can be read here.

This weekend, Dec 7-8, from 10AM, various groups in our community, including Vovinam groups, Taewondo group in Cary will be at Que Huong and Kim Anh groceries stores in Raleigh as well as Princess Nail Supply in Cary to collect donations.
Triangle Vovinam group will also have bake sale. Please come out and support these collective efforts.