Sept 16

Tết Trung Thu

Kiwanis Shelter & Sertoma Amphitheater @Bond Park
801 High House Rd
Cary, NC 27513
 

Feb 10

Tết 2019 - Festival

 

Hội Xuân Kỷ Hợi 2019

NC State Fairgrounds, Dorton Arena
1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607
Chủ Nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2019

 More details are coming soon